Εκστρατεία ”Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μία μέρα” Let’s Do It Cyprus

LETS-DO-IT-CYPRUSΗ Hellenic Tzilalis (Cyprus ) Ltd συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στη Παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού Lets Do it ! Cyprus ! (Καθαρίζουμε τη Κύπρο σε μία μέρα) ως Xρυσός Xορηγός.

Στις 10 Απριλίου, 2016 περισσότεροι από 15,000 εθελοντές συνέβαλαν στην επιτυχία της εκστρατείας για μία Κύπρο πιο καθαρή καθώς και στην διάδωση ενός ηχυρού Περιβαλλοντικού μηνύματος.

Η εκστρατεία ”Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μία μέρα” Let’s Do It Cyprus, θεωρήται πλέον ο μεγαλύτερος Εθελοντικός Θεσμός ανα το Παγκύπριο.

Posted in News